De Kleuters

Home > Groepen > Kleuters

Welkom bij de kleuters

Werken in niveaugroepen

In de onderbouw werken wij in niveaugroepen, dit gebeurt gedurende de hele dag door middel van kleine kringen. De kleine kring wordt ingezet voor de vakgebieden; woordenschat, klankonderwijs, rekenen en Fonemisch Bewustzijn.

De verscheidenheid aan beginsituaties vraagt om adaptief onderwijs. Er wordt daarom gewerkt in niveaugroepen. Na 3 weken onderwijs op IOK de Globe toetsen wij het beginniveau. Vanuit deze meting wordt een leerling in een niveaugroep ingedeeld. Elke 13 weken wordt een leerling opnieuw getoetst en weer ingedeeld in een passende niveaugroep.

 

de cijfers
de juf
i

In onze methode maken we voornamelijk gebruik van echte foto’s en concreet materiaal om woorden aan te leren. Ga over de rondjes om te zien welke woorden wij aanbieden.

de moeders
de kaartjes
i

In onze methode maken we voornamelijk gebruik van echte foto’s en concreet materiaal om woorden aan te leren. Ga over de rondjes om te zien welke woorden wij aanbieden.

Logo 3000

Naast een eigen woordenschatmethode maken wij gebruik van Logo 3000 voor het aanbieden van nieuwe woorden.

Iedere week komen de ouders, die de taalles volgen, bij ons in de kleuterklas kijken. Zij leren op dat moment samen met hun kind de woorden. De ouders zien hoe de leerlingen de woorden leren en hoe er op een speelse manier gewerkt kan worden. Zo kunnen ouders op een speelse manier samen oefenen, ook thuis.

 

"Kleuters leren en ontdekken de wereld al spelend."

Werken in hoeken

In de kleutergroepen werken wij veel in hoeken. Zo heeft elke klas een; huishoek, autohoek, bouwhoek en een taal- en rekenhoek. Daarnaast passen wij bij elk thema de hoeken aan om leerlingen de ruimte te geven om te werken met concreet materiaal dat past bij het thema in de groep. Op deze manier blijft het uitdagend voor de leerlingen en worden ze geprikkeld om nieuwe materialen te ontdekken. Zo kunnen de leerlingen in de zomer bijvoorbeeld picknicken in de groep en rond de kerst is er een boom van mini formaat om te versieren.

 

 

de blokken
bouwen
de parasol
i

In onze methode maken we voornamelijk gebruik van echte foto’s en concreet materiaal om woorden aan te leren. Ga over de rondjes om te zien welke woorden wij aanbieden.

de potloden
de haarband
het zand
het haar
i

In onze methode maken we voornamelijk gebruik van echte foto’s en concreet materiaal om woorden aan te leren. Ga over de rondjes om te zien welke woorden wij aanbieden.

Aandacht voor de hele ontwikkeling

Naast aandacht voor woordenschat, rekenen en andere vakgebieden, besteden wij in de kleutergroepen ook veel aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling en wordt er veel aandacht besteed aan creativiteit. Ook buitenspelen en bewegen vinden wij belangrijk voor onze jongste leerlingen. Dagelijks wordt er met de kinderen buiten gespeeld en zetten wij buitenspeelmateriaal in om de motorische ontwikkeling te stimuleren.

 

Contact

De beste manier om ons te leren kennen is om te komen kijken. Iedereen is van harte welkom.

IOK de Globe

Dr. Benthemstraat 54
7514 CM
Enschede

Station Enschede

7511 JD Enschede

  • IOK de Globe
    Dr. Benthemstraat 54
    7514 CM Enschede
    Plan route
  • 053-4342355
  • iok-deglobe-dir@skoe.nl
de school
het schoolplein
de zandbak