Middenbouw 8 tot 10 jaar

Home > Groepen > Middenbouw 8-10

Welkom bij de middenbouw

het keyboard
de toetsen
i

In onze methode maken we voornamelijk gebruik van echte foto’s om woorden aan te leren. Ga over de rondjes om te zien welke woorden wij aanbieden.

Woordenschatonderwijs

In de middenbouw wordt thematisch gewerkt. De leerlingen krijgen binnen 15 thema’s, op jaarbasis, woorden aangeboden die op verschillende manieren worden verwerkt.

Zo krijgen de leerlingen per thema niet alleen schriftelijke verwerking via een werkboekje en schriften, maar worden ook excursies gemaakt, boeken gelezen over dat thema, en werkstukken (lego, strijkkralen) gemaakt, wordt geknutseld en gezongen en worden educatieve filmpjes bij het desbetreffende thema behandeld.

 

Werken in niveaugroepen

Alle leerlingen werken op het gebied van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen op hun eigen niveau. Om dit niveau te bepalen, worden verschillende keren per jaar toetsen afgenomen. Op basis van deze toetsgegevens worden voor elke leerling doelen gesteld.

De leerlingen krijgen individuele instructie, of in kleine groepjes. Vervolgens werken zij met behulp van een weektaak zelfstandig aan hun geplande opdrachten.

het leesboek
het meisje
i

In onze methode maken we voornamelijk gebruik van echte foto’s om woorden aan te leren. Ga over de rondjes om te zien welke woorden wij aanbieden.

Inzet iPad en computer

In de middenbouw werken wij met iPad's, laptops en computers. Wij leren de leerlingen hoe ze gebruik moeten maken van deze digitale middelen. Wij werken onder andere met Gynzy kids. Met behulp van Gynzy kids kunnen de leerlingen tijdens taakuur werken aan verschillende vakgebieden. De Ipad wordt ook gebruikt voor het opzoeken van moeilijke woorden.

Werken met de iPad’s en computers

de iPad
i

In onze methode maken we voornamelijk gebruik van echte foto’s om woorden aan te leren. Ga over de rondjes om te zien welke woorden wij aanbieden.

Handige Links

Gynzy Kids

Gynzy's verwerkingssoftware is een adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen. Met de software kunnen leerlingen op eigen niveau met opgaven oefenen terwijl ze ondersteund worden in hun leerproces. De oefenstof sluit aan bij reeds aanwezige lesmethodes, maar ook bij persoonlijke leerroutes.

Bezoek website

Squla

Leuk leren in alle schoolvakken voor groep 1 t/m 8. Met 1 account speelt je kind op computer, tablet en mobiele telefoon talloze online games en quizzen. Daar wordt ieder kind wijzer van.

Bezoek website

Werken met de weektaak

In de middenbouw leren de leerlingen te werken met een weektaak. Per dag wordt door de leerkracht, samen met de leerkracht of zelfstandig door de leerling (afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling) een planning gemaakt van het te maken werk op het gebied van lezen, rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen.

Bij sommige leerlingen kunnen ook vakken als natuur, topografie en verkeer op de weektaak komen te staan. De verwerking hiervan gebeurt meestal per computer of tablet.

oefenen
i

In onze methode maken we voornamelijk gebruik van echte foto’s om woorden aan te leren. Ga over de rondjes om te zien welke woorden wij aanbieden.

The best way to get to know us is to come and visit us. You are more than welcome.

IOK de globe

Dr. Benthemstraat 54
7514 CM
Enschede

Station Enschede

7511 JD Enschede

  • IOK de globe
    Dr. Benthemstraat 54
    7514 CM Enschede
    Plan route
  • +31 53-4342355
  • iok-deglobe@skoe.nl
de school
het schoolplein
de zandbak