Onderbouw 6 tot 8 jaar

Home > Groepen > Onderbouw 6-8

Welkom bij de onderbouw

Knutselen rondom een thema

In de onderbouw worden creatieve opdrachten bedacht die passen binnen een thema. Bij het thema feest worden er bijvoorbeeld vlaggetjes geknutseld. Bij het thema wonen wordt een huis nagebouwd. De kinderen verwerken hiermee de aangeboden woordenschat woorden.

het werkboek
i

In onze methode maken we voornamelijk gebruik van echte foto’s om woorden aan te leren. Ga over de rondjes om te zien welke woorden wij aanbieden.

de juf
het werkboek
i

In onze methode maken we voornamelijk gebruik van echte foto’s om woorden aan te leren. Ga over de rondjes om te zien welke woorden wij aanbieden.

Weektaak

Wanneer de leerkracht een niveaugroep begeleid, werken de andere kinderen zelfstandig.

In de onderbouw wordt er bij de jongste leerlingen gewerkt met een dagschema. Deze hangt op het bord. Door het werken met dit dagschema leren de leerlingen al korte tijd zelfstandig te werken. Ze krijgen hun taak van de leerkracht.

Bij de oudere leerlingen van de onderbouw wordt gewerkt met een weektaak. Hier staat werk in voor de vakken: rekenen, lezen, spelling en woordenschat. Zij gaan hier zelfstandig mee aan het werk, maar worden hier nog wel in ondersteund.

Schrijven

In de onderbouw wordt er veel aandacht besteed aan het aanleren van de schrijfletters. Dit wordt op verschillende manieren aangeboden. Leerlingen leren onder andere de letters schrijven door inzet van de IPad, het digibord en door het in zand te schrijven.

Daarna gaan de leerlingen in hun schrijfschrift de letters verder oefenen.

schrijven
het t-shirt
i

In onze methode maken we voornamelijk gebruik van echte foto’s om woorden aan te leren. Ga over de rondjes om te zien welke woorden wij aanbieden.

Contact

De beste manier om ons te leren kennen is om te komen kijken. Iedereen is van harte welkom.

IOK de Globe

Dr. Benthemstraat 54
7514 CM
Enschede

Station Enschede

7511 JD Enschede

  • IOK de Globe
    Dr. Benthemstraat 54
    7514 CM Enschede
    Plan route
  • 053-4342355
  • iok-deglobe@skoe.nl
de school
het schoolplein
de zandbak