Onderbouw 6 tot 8 jaar

Home > Groepen > Onderbouw 6-8

Welkom bij de onderbouw

de juf
het werkboek
i

In onze methode maken we voornamelijk gebruik van echte foto’s om woorden aan te leren. Ga over de rondjes om te zien welke woorden wij aanbieden.

Werken in de onderbouw

In de onderbouw werken we adaptief. Gedurende de dag krijgen de leerlingen instructie op hun eigen niveau voor de vakken woordenschat, klankonderwijs, rekenen, lezen, schrijven en spelling. Dit instructiemoment kan individueel of in een klein instructiegroepje zijn.

Er wordt gewerkt met een dagschema. Deze hangt op het bord. Hierop kunnen de leerlingen zien wanneer zij instructie hebben of wanneer zij zelfstandig aan het werk moeten.

Om het zelfstandig werken te bevorderen zet de leerkracht ICT middelen in. Alle leerlingen hebben hun eigen Chromebook en kunnen hiermee onder andere woordenschat oefenen in Gynzy Kids en spelling oefenen met Taalblobs.

Knutselen rondom een thema

In de onderbouw worden creatieve opdrachten bedacht die passen binnen een thema. Bij het thema feest worden er bijvoorbeeld vlaggetjes geknutseld. Bij het thema wonen wordt een huis nagebouwd. De kinderen verwerken hiermee de aangeboden woordenschat woorden.

het werkboek
i

In onze methode maken we voornamelijk gebruik van echte foto’s om woorden aan te leren. Ga over de rondjes om te zien welke woorden wij aanbieden.

Schrijven

In de onderbouw wordt er veel aandacht besteed aan het aanleren van de schrijfletters. Dit wordt op verschillende manieren aangeboden. Leerlingen leren onder andere de letters schrijven door inzet van de IPad, het digibord en door het in zand te schrijven.

Daarna gaan de leerlingen in hun schrijfschrift de letters verder oefenen.

schrijven
het t-shirt
i

In onze methode maken we voornamelijk gebruik van echte foto’s om woorden aan te leren. Ga over de rondjes om te zien welke woorden wij aanbieden.

Contact

De beste manier om ons te leren kennen is om te komen kijken. Iedereen is van harte welkom.

IOK de Globe

Dr. Benthemstraat 54
7514 CM
Enschede

Station Enschede

7511 JD Enschede

  • IOK de Globe
    Dr. Benthemstraat 54
    7514 CM Enschede
    Plan route
  • 053-4342355
  • iok-deglobe-dir@skoe.nl
de school
het schoolplein
de zandbak