Schoolregels

Schoolregels

- Wij zijn aardig voor elkaar
- Wij luisteren naar elkaar
- Samen spelen, samen werken
- Wij zorgen goed voor alle spullen