Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Wij vragen een vrijwillige bijdrage voor de kosten die wij maken voor uw kind en die niet betaald worden door het Ministerie van Onderwijs. Dit geld gebruiken we bijvoorbeeld voor feesten, excursies of voor een deel van het schoolreisje. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage voor IOK de Globe is 40 euro per leerling per jaar.
Het kan natuurlijk zo zijn dat u door omstandigheden het bedrag niet kunt betalen. In dat geval kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Deze zal samen met u zoeken naar een oplossing.